Mitä asuntonäytössä kannattaa kysyä

Asuntoa ostaessa tulee eteen monia tärkeitä kysymyksiä, joihin haluaa saada vastauksia ennen kaupan tekoa. Oiva tilaisuus näiden kysymysten esittämiseksi on asuntoesittely eli asuntonäyttö, jossa potentiaaliset ostajat pääsevät tutustumaan myytävänä olevaan asuntoon. 

Asuntonäytössä paikalla on yleensä kiinteistönvälittäjä, jonka tehtävänä on paitsi asunnon arvioiminen, myynti-ilmoituksen laatiminen, asuntonäyttöjen järjestäminen ja kaupan neuvotteleminen, myös asunnon ostajan kysymyksiin vastaaminen ja tarvittavien tietojen selvittäminen. 

Tässä artikkelissa käsittelemme muutamia keskeisiä asuntonäytössä kysyttäviä kysymyksiä, jotta voit löytää juuri sinulle sopivan kodin ja tehdä asuntoa ostaessasi tehdä perustuvan päätöksen.

Näytössä voi mm. tiedustella asunnon kunnosta, korjauksista ja remonteista, ja kannattaa myös kysyä asunnon mahdollisista veloista, kuten yhtiölainasta ja miten se vaikuttaa asunnon ostohintaan. On tärkeää myös tarkistaa, onko asuntoon kohdistuvia kiinnityksiä tai muita rasitteita, jotka voivat vaikuttaa asuntokauppaan.

Samalla on hyvä tiedostaa, että kaikkia kysymyksiä ei tarvitse tai voi kysyä välittömästi näytössä. Tärkeintä on saada kattava kuva asunnosta ja sen ympäristöstä, jotta osaa arvioida, sopiiko se omiin tarpeisiin ja toiveisiin. Voit esimerkiksi ottaa yhteyttä välittäjään myöhemmin saadaksesi lisätietoja asuntoon liittyvistä kysymyksistä.

Asunnon tilanne

Kun tutustut asuntoon ensimmäistä kertaa paikan päällä, on hyvä kiinnittää huomiota mm. omakotitalon tai taloyhtiön yleiseen ilmeeseen, asunnon pohjaratkaisuun ja käytettyihin materiaaleihin. 

Taloyhtiöstä asuntoa ostaessa olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi onko asunnossa tai taloyhtiössä tehty isoja remontteja tai suunnitellaanko niitä lähitulevaisuudessa. 

Asunnon kunto

Asunnon kunto on tärkeä tekijä asuntonäytössä. Kysy esimerkiksi onko asunnossa tehty remontteja ja milloin ne on suoritettu. Selvitä myös, onko taloyhtiössä suunnitelmissa tulevia remontteja ja miten ne vaikuttavat asunnon arvoon.

Pohja

Pohjaratkaisu on merkittävä osa asunnon toimivuutta. Tarkista, sopiiko asunnon pohja sinun tarpeisiisi, esimerkiksi makuuhuoneiden sijainnin ja tilavuuden osalta, sillä se on asia, jota ei yleensä voi muuttaa jälkikäteen, ainakaan helposti. Sisustuksen sen sijaan voi muuttaa tarvittaessa.

Uudiskohteen näytössä kysy voiko pohjaan ja sisustusmateriaalien valintaan tehdä muutoksia ennen rakennusvaihetta. Usein uudiskohteissa ostaja voi vaikuttaa paitsi asunnon materiaaleihin myös pohjaratkaisuihin.

Neliöt

Asunnon neliömäärä vaikuttaa asumisen mukavuuteen ja asunnon hintaan. Tarkista neliöiden jakautuminen eri huoneisiin ja käyttötarkoituksiin. Vertaile asunnon neliöitä muihin samankaltaisiin kohteisiin, jotta saat paremman käsityksen asunnon markkina-arvosta.

Parveke

Parveke on monelle tärkeä lisä asunnossa. Selvitä, onko asunnossa parveke ja millainen se on. Kysy parvekkeen suuntaa, lasitusta ja sisustusmahdollisuuksia.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastus on asiantuntijan tekemä arvio asunnon kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista. Kuntotarkastuksen avulla ostaja saa tietää, onko asunnossa piileviä vikoja tai korjausvelkaa. Kuntotarkastustietoja kannattaa pyytää välittäjältä, jotta voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen asunnon ostamisesta.

Taloyhtiö

Isännöitsijä

Asuntonäytössä on hyvä kysyä tietoja taloyhtiöstä ja sen taloudellisesta tilanteesta. Taloyhtiön hallinnosta vastaa isännöitsijä, joten häneltä voi kysyä esimerkiksi tulevista remonteista, taloyhtiön velkamäärästä ja yhtiövastikkeesta. Tiedot esimerkiksi putkiremontista löytyvät isännöitsijäntodistuksesta, johon asuntonäytössä kannattaa myös tutustua.

Piha-alue

Asuntonäytöllä kannattaa kiinnittää huomiota myös taloyhtiön piha-alueeseen. Selvitä onko taloyhtiössä esimerkiksi leikkipaikka lapsille, viheralueita tai yleisiä istutuksia. Pihapiirin kunto antaa hyvää tietoa siitä, miten taloyhtiötä on yleisesti hoidettu. Kysy isännöitsijältä, kuka vastaa piha-alueen kunnosta ja siivouksesta.

Autopaikka

Tarkista autopaikkojen saatavuus taloyhtiössä ja tiedustele mahdollisuutta vuokrata tai ostaa autopaikka yhtiöltä. Autopaikkojen määrä ja sijainti voivat vaikuttaa asunnon houkuttelevuuteen. Selvitä, onko taloyhtiössä tarjolla vuokrattavia autopaikkoja  lämmitysmahdollisuudella, vai kenties kylmiä paikkoja kadun varrella.

Tutustu taloyhtiössä mahdollisesti oleviin muihin tiloihin, kuten yleisiin tiloihin. Hissin saatavuus ja kunnossapito ovat myös tärkeitä tietoja, varsinkin iäkkäämmille asukkaille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Samaan aikaan on hyvä kysyä tietoja taloyhtiössä vuosittain tehtävistä huoltotoimenpiteistä ja mahdollisista korjaustarpeista. Näin saat kattavan kuvan taloyhtiöstä ja sen kunnosta.

Remontit ja kunnossapito

Korjaushistoria

Asuntonäytössä on tärkeää kysyä remonttien ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä. Alkuun, kannattaa tiedustella asunnon korjaushistoriasta. Selvitä, mitkä remontit on jo tehty ja milloin ne on suoritettu. Onko korjaukset tehty ammattilaisten toimesta vai itse? Onko remonteista olemassa lopputarkastuspöytäkirjoja? Korjaushistorian tuntemus auttaa hahmottamaan asunnon kuntoa ja mahdollisesti tulevia korjaustarpeita.

Saneeraus

Saneerauksen yhteydessä vanhaa rakennusta, sen rakenteita ja talotekniikkaa parannetaan merkittävästi. Kysy onko asuntoa saneerattu, millä tavoin ja minkä aikataulun puitteissa. Tämä auttaa ymmärtämään, miten hyvin asunto on päivitetty nykystandardien mukaisesti ja onko se tarpeen ottaa huomioon asunnon hankintapäätöstä tehdessä.

Pts-suunnitelma

Pts eli pitkän tähtäimen suunnitelma on asunto-osakeyhtiön ylläpitoon ja korjauksiin liittyvä dokumentti, joka sisältää tiedot tulevista korjaustarpeista ja kunnossapidon aikatauluista. Kysy Pts-suunnitelmasta ja sen sisällöstä, jotta saat tietää mahdollisista tulevista remonteista ja niiden kustannuksista.

Asbesti

Asbesti on aiemmin rakentamisessa käytetty materiaali, joka on nykyään kielletty terveyshaittojen vuoksi. Kun harkitset vanhemman asunnon ostamista, kysy onko asbestia esiintynyt rakennuksessa tai onko asbestikartoitusta tehty. Tämä antaa tietoa siitä, onko asunnossa mahdollisia terveysriskejä tai tulevia lisäkustannuksia asbestin poistamisen myötä.

Salaojat

Salaojat ovat tärkeä osa rakennuksen kosteudenhallintaa, ja niiden kunto vaikuttaa rakenteiden pysymiseen kuivina. Kysy taloyhtiön tai omakotitalon salaojien kunnosta ja milloin ne on viimeksi tarkastettu tai uusittu. Näin saat käsityksen siitä, onko salaojissa mahdollisesti ongelmia, ja osaat varautua mahdollisiin korjauksiin.

Ekologinen asuminen

Ekologinen asuminen on yhä tärkeämpi teema niin asuntojen ostajille kuin myös asukkaille. Tämän päivän asuntomarkkinoilla, asunnon ekologiset ominaisuudet voivat vaikuttaa merkittävästi asunnon arvoon, asumiskustannuksiin ja asumismukavuuteen. Tutustutaan seuraavaksi asunnon ostamisessa pohdittavia ekologisia näkökohtia, kuten lämmitysjärjestelmä, aurinkopaneelit, sähköautojen latauspisteet ja lämmityksen omavaraisuus.

Kysymällä näitä ekologiseen asumiseen liittyviä kysymyksiä asuntonäytössä, asunnon ostaja saa kattavamman kuvan asunnon ympäristöystävällisyydestä, arvonkehityksestä ja asumiskustannuksista.

Tontin omistusoikeus ja muut mahdolliset oikeudet

Tontin omistusoikeus vaikuttaa asumiskustannuksiin ja asunnon arvoon. Taloyhtiö voi joko omistaa tontin tai vuokrata sen. Omalla tontilla sijaitsevan asunnon arvo pysyy yleensä vakaampana ja asumiskustannukset ovat usein alhaisemmat kuin vuokratontilla sijaitsevan asunnon. Kysy asuntomyyjältä taloyhtiön tontin omistusmuotosta ja mahdollisista muutoksista tulevaisuudessa.

Muut mahdolliset oikeudet tulee myös ottaa huomioon asuntokaupassa. Esimerkiksi kalastusoikeus tai vesialueet voivat olla itsessään varallisuusarvoisia oikeuksia. Nämä eivät välttämättä näy asunnon hintapyynnössä suoraan, mutta voivat vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja asunnon arvoon pidemmällä aikavälillä. Kysy näistä mahdollisista oikeuksista asuntomyyjältä ja harkitse, miten ne vaikuttavat asunnon arvoon ja omiin tarpeisiisi.

Asunnonostajan kannattaa myös selvittää asunnon hallintaoikeus ja omistusoikeus, jotka vaikuttavat siihen, mitä voit tehdä asunnolla esimerkiksi remontoimisen tai vuokraamisen suhteen. Omistajanvaihdosten, perinnönjaon tai avio-oikeuden kysymykset saattavat liittyä asunnon omistusoikeuteen. Näistä on hyvä olla tietoinen, jotta yllätyksiä ei tule asuntokaupan jälkeen.

Asuinalue ja ympäristö

Ympäristö

Asuntonäytössä on tärkeää tiedostaa ympäristön merkitys asumisviihtyvyyteen. Tarkastele ympäristöä kriittisesti ja mieti, sopiiko se sinun tarpeisiisi ja elämäntilanteeseesi. Ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavat esimerkiksi alueen kehitys, lähikoulut ja päiväkodit sekä tulevat rakennushankkeet, jotka voivat parantaa alueen imagoa tai vaikuttaa asumisviihtyvyyteen tai -kustannuksiin.

Sijainti

Asunnon sijainti on tärkeä tekijä arjen sujuvuuden kannalta. Mieti, kuinka lähellä palveluita, kuten kauppoja, apteekkia ja liikuntapaikkoja, haluat asua. Myös julkisen liikenteen yhteydet ja työpaikkasi etäisyys asunnolta vaikuttavat siihen, kuinka helppo asunnon sijainnista on tehdä arjen askareita. Erilaisista asuinalueista löytyy vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin, joten mieti, millainen ympäristö ja sijainti tukevat parhaiten juuri sinun tarpeitasi.

Asuinalueen ja ympäristön tutkiminen asuntonäytössä auttaa sinua ymmärtämään paremmin, missä haluaisit asua ja mitkä tekijät ovat sinulle tärkeitä. Muista kuitenkin, että jokaisen tarpeet ovat yksilöllisiä, ja sinun onkin löydettävä juuri itsellesi sopiva asunto.

Rakennuslupa ja rakennusoikeus

Rakennuslupa ja rakennusoikeus ovat merkittäviä asioita, joihin kannattaa perehtyä ennen asunnon ostopäätöksen tekoa.

Rakennuslupa

Rakennuslupa on lupa, jonka kuntien rakennusvalvontaviranomainen myöntää rakentamiselle. Asuntonäytössä on hyvä kysyä, onko asunnossa tehty remontteja tai laajennuksia, joihin on haettu rakennuslupa. Tämä auttaa varmistamaan, että asunnossa tehdyt muutokset ovat laillisia ja noudattavat rakennusmääräyksiä. Lisäksi kannattaa tiedustella, onko rakennusluvissa määrättyjä ehtoja tai rajoituksia, kuten esimerkiksi julkisivun muutoskieltoa.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeus määrittelee, kuinka suuren rakennuksen tontille saa rakentaa. Asuntonäytössä on hyvä tiedustella tontin rakennusoikeudesta erityisesti silloin, kun asunnon ostaja suunnittelee tulevaisuudessa rakentavansa tai laajentavansa asuntoaan. 

Tontin rakennusoikeus voi vaikuttaa asunnon arvoon ja mahdollisuuksiin toteuttaa omia suunnitelmia tulevaisuudessa. Myös mahdollinen keskeneräinen rakennusoikeus kannattaa ottaa huomioon, sillä se voi tarjota lisää mahdollisuuksia asunnon kehittämiseen.

Lopuksi

Oikeiden kysymysten avulla saat syvemmän käsityksen asunnon tilasta, ympäristöstä ja tulevista mahdollisuuksista. Kun tiedät tarjolla olevista asunnoista oleelliset tiedot, voit tehdä viisaan ja tietoon perustuvat päätöksen, ja löytää unelmiesi kodin. 

Muista myös luottaa vaistoihisi ja arvioida kokonaisuutta realistisesti. Ns. tyhmiä kysymyksiä ei asuntonäytössäkään ole, joten ei kannata ujostella kysymysten esittämisessä. 

Jos kaipaat lisää tietoa asunnon ostamisesta, tutustu Asunnon ostajan muistilistaamme.