Maalämpö on edullinen ja ekologinen lämmitysmuoto

Maalämpö on noussut suosioon ympäristöystävällisenä ja taloudellisena energiamuotona, eikä ihme: Se on uusiutuva energialähde, joka perustuu maaperän lämmön hyödyntämiseen, ja on näin ollen erinomainen ja edullinen vaihtoehto perinteisille lämmitysmenetelmille, kuten öljylle tai sähkölämmitykselle. Lämmitysmuotona maalämpöpumppu on monipuolinen, sillä sitä voidaan käyttää asuinkiinteistöjen, liikekiinteistöjen ja vaikkapa käyttöveden lämmittämiseen. 

Tässä artikkelissa tutustumme maalämmön toimintaan, sen tuomiin hyötyihin ja säästöihin, niin omakotiasujille, taloyhtiöille kuin liikekiinteistöillekin, sekä verrataan maalämpöä muihin, ns. perinteisempiin, lämmitysjärjestelmiin.

Kannattaako maalämpö?

Maalämpö on yhä suositumpi energiamuoto, sillä se tarjoaa monia etuja sekä taloudellisesti että ekologisesti. Se on ympäristöystävällinen ja uusiutuva energiamuoto, joka hyödyntää maahan tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Tässä muutama syy miksi lämmitysjärjestelmäksi kannattaa valita maalämpö: 

Maalämmön haittapuolena on, että se vaatii maaperän porausta tai tilaa maapiirille energiakaivon tai keruupiirin asentamiseksi, joten se ei ole aina kaikille sopiva ratkaisu. Lisäksi maalämmön asentamiseen vaaditaan lupa kunnalta. Kuitenkin useimmissa tapauksissa luvan saanti on suhteellisen yksinkertaista ja nopeaa.

Maalämpöpumpun hinta ei ole ainoa asia mitä lämmitysmuotoa valittaessa kannattaa katsoa, sillä investointi maalämpöön on pitkäaikainen ratkaisu, joka maksaa itsensä takaisin säästöinä lämmityskustannuksissa. Maalämpöpumppu on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka parantaa sekä kiinteistön arvoa että asumismukavuutta, ja näitä säästöjä ajatellen maalämmön hinta ei olekaan kovin korkea.

Maalämmön hyödyt, säästöt ja kustannukset

Energiatehokkuus

Maalämpö on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto. Se hyödyntää maahan, kallioon ja vesistöihin varastoituja, auringosta peräisin olevia uusiutuvia energiavarantoja. Koska maalämmössä hyödynnetään luonnosta saatavaa ilmaista energiaa, se on varsin energiatehokas vaihtoehto.

Ympäristöystävällisyys

Maalämpöpumpun toiminta perustuu uusiutuvaan energiamuotoon, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen, kestävä ja ekologisesti järkevän valinnan niin yksittäisille asunnoille kuin suurillekin taloyhtiöille. Maalämpöjärjestelmä ei vaadi fossiilisten polttoaineiden käyttöä, minkä ansiosta maalämmöstä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä, tai muita haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Taloudellisuus

Maalämpö on edullinen lämmitysmuoto, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa, jopa 70 % kuukaudessa verrattuna muihin lämmitysjärjestelmiin. Eli vaikka järjestelmän käyttöönotto vaatii hieman investointia, maalämpöpumppu ns. maksaa hintansa takaisin lämmityskuluja säästämällä, jolloin investoinnin takaisinmaksuaika on useimmiten kohtuullinen. 

Viilennys

Maalämmön avulla voidaan paitsi lämmittää, myös viilentää tiloja tehokkaasti ja edullisesti. Maalämpöpumpun viilennystoiminto on erityisen mukava lisä kesäaikaan, jolloin lämpötila voi kohota korkeaksi ja sisätilojen viilennys on tarpeen. Maalämpöpumpulla saadaan siis miellyttävä sisäilma sekä talvella että kesällä, säästä riippumatta.

Paljonko maalämpö kuluttaa sähköä?

Maalämpöjärjestelmä tarvitsee sähköä toimiakseen, mutta sen sähkönkulutus on suhteellisen pieni verrattuna sen tuottamaan lämpöön. Kun maalämpöä hyödynnetään oikein suunnitellussa ja asennetussa järjestelmässä, sen sähkönkulutus voi olla jopa 25-50% pienempi kuin perinteisissä lämmitysmuodoissa. Maalämmön sähkönkulutuksesta kertoo maalämpöpumpun hyötysuhde, ja tähän aiheeseen palaamme tarkemmin vielä myöhemmin tässä artikkelissa.

Sähköä maalämpöjärjestelmä käyttää lämpöenergian siirtämiseen maaperästä tai vesistöstä talon lämmitykseen ja käyttöveden lämmittämiseen, ja kulutus vaihtelee riippuen monista tekijöistä, kuten talon koosta, eristyksestä, lämmitystarpeesta, ja itse maalämpöpumpun tehokkuudesta. Parhaiten maalämpöjärjestelmän tarkka sähkönkulutus voidaan arvioida asiantuntijan tekemässä suunnittelussa ja laskelmissa, ottaen huomioon talon yksilölliset ominaisuudet ja energiantarpeet.

Maalämpö erilaisissa rakennustyypeissä

Omakotitalo

Maalämpö on erinomainen valinta omakotitaloissa, sillä se voi tuottaa merkittäviä energiansäästöjä verrattuna esimerkiksi öljylämmitykseen. Tämä tekee maalämmöstä taloudellisesti kannattavan investoinnin pitkällä aikavälillä. Omakotitaloissa maalämpöjärjestelmät voidaan asentaa sekä uudis- että saneerauskohteisiin, ja niitä on saatavilla erilaisilla keruupiireillä, kuten energiakaivoilla tai maapiireillä.

Omakotitalojen maalämpöinvestointi voi olla erityisen houkutteleva öljylämmityksen korvaamiseksi, sillä öljyn hinnan nousu ja ympäristöongelmat tekevät öljylämmityksestä vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon.

Taloyhtiö

Taloyhtiöissä maalämpö on myös kannattava lämmitysratkaisu, sillä sen avulla lämmityskulut voivat pudota noin kolmannekseen muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Mitä suurempi rakennus on, sitä suuremmat energiansäästöt saavutetaan. Tämä tekee maalämmöstä erityisen houkuttelevan ratkaisun taloyhtiöille, joissa energiankulutus on paljon suurempaa kuin omakotitaloissa.

Maalämmön asentaminen taloyhtiöissä voi vaatia hieman enemmän suunnittelua ja koordinointia kuin omakotitaloissa, mutta lopulliset energiansäästöt ja ympäristöystävällisyys ovat usein sen arvoisia.

Energiansäästöjen lisäksi maalämpö tuo muita etuja taloyhtiöille:

Kun otetaan huomioon maalämmön taloudelliset ja ympäristöystävälliset hyödyt sekä omakotitaloille että taloyhtiöille, on selvää, että tämä lämmitysmuoto on kannattava ja kestävä valinta monille kiinteistöille.

Maalämpöpumpun toiminta

Kompressori

Maalämpöpumpussa kompressori on keskeinen komponentti. Se nostaa maasta kerätyn lämmön lämpötilaa riittävän korkeaksi, jotta se voidaan hyödyntää kodin ja käyttöveden lämmityksessä. Kompressori toimii puristamalla kylmäainetta, jolloin kylmäaineen lämpötila nousee, minkä jälkeen tämä korkeaksi noussut lämpö sitten siirretään lämmönjakoverkostoon.

Lämmönkeruuputkisto

Lämmönkeruuputkisto koostuu maahan asennetuista putkista, joiden tehtävänä on kerätä maaperästä lämpöenergiaa. Putkistossa kiertää lämmönsiirtoliuos, joka kuljettaa maan lämpöenergian maalämpöpumpulle. Lämmönkeruuputkisto voidaan asentaa joko lämpökaivoon tai maapiiriin. Lämpökaivo on peruskallioon saakka porattu syvä kaivo, ja maapiiri taas on noin metrin syvyyteen kaivettu putkistoverkosto.

Hyötysuhde

Maalämpöpumpun hyötysuhde ilmaisee kuinka tehokkaasti se muuttaa maasta otetun lämpöenergian hyödylliseksi lämmöksi. Hyötysuhdetta kuvataan yleensä lämmityskertoimella (COP), joka kertoo kuinka monta kilowattituntia lämpöä saadaan yhtä kilowattituntia sähköenergiaa kohden. Yleensä maalämpöpumppujen COP-arvot vaihtelevat noin 3-5 välillä, mikä tarkoittaa, että ne tuottavat 3-5 kertaa enemmän lämpöenergiaa kuin kuluttavat sähköenergiaa.

Lämmönjakoverkosto

Lämmönjakoverkosto kattaa kodin vesi- tai ilmakiertoiset lämmitysjärjestelmät, joiden avulla maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia jaetaan kodin eri tiloihin. Lämmönjakoverkostoon kuuluu lämmönvaihdin, joka siirtää kompressorin nostaman kylmäaineen lämpöenergian vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään.

Kylmäaine

Kylmäaine on maalämpöpumpun tärkeä komponentti, joka kuljettaa lämpöenergiaa kompressorista lämmönvaihtimeen. Se toimii lämmönsiirtoväliaineena, joka absorboi ja luovuttaa lämpöä lämmönkeruuputkistosta lämmönjakoverkostoon. Kylmäaine kiertää suljetussa järjestelmässä, joten sen määrä ja laatu pysyvät vakioina.

Yhteenvetona, maalämpöpumpun toiminta perustuu lämmönkeruuputkiston, kompressorin, kylmäaineen ja lämmönjakoverkoston yhteistoimintaan. Laitteen hyötysuhde on korkea ja se tarjoaa tasaisen lämmönlähteen ympäri vuoden.

Maalämpö vs. muut lämmitystavat

Kun harkinnassa on useampi lämmitysmuoto, esimerkiksi kaukolämpö vs. maalämpö, on tarpeen tehdä vertailuja. Valintaa tehdessä kannattaa huomioida useita tekijöitä, kuten asennus- ja käyttökustannuksia, pitkän aikavälin säästöjä, ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja kiinteistön ominaisuuksia, ja myös järjestelmän itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Maalämpöjärjestelmä tarjoaa kiinteistölle oman lämmönlähteen, kun esimerkiksi kaukolämpö taas riippuu ulkoisesta lämmöntuottajasta. Omassa maalämpöjärjestelmässä voit hallita ja säädellä lämmitystä omien tarpeidesi mukaan.

Ilmalämpö vs. maalämpö

Ilmalämpö ja maalämpö ovat molemmat suosittuja ja ympäristöystävällisiä lämmitystapoja, mutta niiden ominaisuudet eroavat hieman toisistaan. Ilmalämpö on yleensä helpompi ja halvempi asentaa kuin maalämpö, mutta sen teho on usein heikompi erityisesti talvisin, jolloin lämmitystarve on suurin. Maalämpö tarjoaa puolestaan tasaisemman lämmöntuotannon ympäri vuoden, ja voi tuoda jopa 70 % säästöt lämmityskustannuksiin.

Kaukolämpö vs. maalämpö

Kaukolämpö perustuu yleensä lämpövoimaloiden tuottamaan lämpöön, joka jaetaan kiinteistöihin putkistoja pitkin. Maalämpö puolestaan hyödyntää maaperästä tai vesistöstä saatavaa luonnollista lämpöä lämmitykseen.

Kaukolämmön etuna on sen helppokäyttöisyys, koska lämpö tuotetaan keskitetysti ja käyttäjän ei tarvitse huolehtia omasta lämmönlähteestä. Toisaalta, maalämpö on uusiutuvaa ja ympäristöystävällisempää, koska se hyödyntää luonnon omia lämpövarastoja eikä tuota suoria päästöjä.

Aurinkoenergia vs. maalämpö

Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde, joka hyödyntää aurinkopaneelien avulla auringon säteilyä sähkön tuottamiseen. Sen sijaan maalämpö käyttää maahan tai veteen varastoitunutta aurinkolämpöä lämmitykseen. Molemmat ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, mutta aurinkoenergian tuotanto on riippuvainen vuorokaudenajasta ja sääolosuhteista. Maalämpö on luotettava myös yöllä ja pohjoisen pallonpuoliskon pimeän talven aikana, ja säästää huomattavasti energiaa erityisesti taloyhtiöissä, joissa kulutus on suurempaa.

Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä

Öljylämmitys on perinteinen lämmitysmuoto, joka käyttää fossiilisia polttoaineita ja voi aiheuttaa korkeita energiakustannuksia. Öljylämmitykseen verrattuna maalämmöllä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksissa ja vähentää riippuvuutta öljystä ja sen saatavuudesta. Lisäksi maalämmön asentaminen voi nostaa kiinteistön arvoa ja tehdä siitä houkuttelevamman ostajien silmissä.

Maalämpöön siirtyminen

Poraus ja porakaivo

Maalämpöön siirtyminen edellyttää maaperän lämmön hyödyntämiseen soveltuvan porakaivon poraamista tai maapiirin asentamista. Poraussyvyys riippuu maaperän ominaisuuksista ja lämmitystarpeesta, mutta yleisesti ottaen lämpökaivon syvyys on 100-300 metriä. Porakaivon rakentaminen on kertaluonteinen investointi, jonka jälkeen lämpöä voidaan tuottaa pitkällä aikavälillä.

Investointi ja laskelmat

Maalämpöön siirtyminen vaatii alkuinvestointia maalämpöpumpun ja porakaivon rakentamiseen. Vaikka hinta voi tuntua suurelta, maalämpö tarjoaa säästöjä lämmityskustannuksissa. Investoinnin takaisinmaksuaika vaihtelee, mutta usein se on noin 5-15 vuoden välillä. Maalämpö on taloudellinen ja pitkässä juoksussa edullinen lämmitysmuoto, joka lisää kiinteistön arvoa.

Investoinnin kannattavuutta arvioitaessa on tärkeää huomioida muun muassa säästöt lämmityskustannuksista, maalämpöpumpun käyttöikä ja mahdolliset valtionavustukset. Erikoistuneet laskelmat voivat auttaa arvioimaan investoinnin todellisen kannattavuuden.

Asiantuntijat apuna

Maalämpöön siirtymisessä on tärkeää palkata asiantuntija, joka hallitsee maalämmön suunnittelun, asennuksen ja huollon. Asiantuntijan tehtävä on valvoa projektia alusta loppuun ja varmistaa, että kaikki toimenpiteet toteutetaan oikein ja ammattimaisesti. On suositeltavaa valita luotettava jälleenmyyjä, joka tarjoaa järkevän hinnoittelun, hyvän takuun ja laadukkaat tuotteet.

Maalämpöön siirtyminen on usein kannattava valinta niin taloudellisista kuin ympäristöystävällisistäkin syistä. Huolellinen suunnittelu, poraus ja investointien laskeminen sekä asiantuntijoiden palkkaaminen ja jälleenmyyjän valinta ovat avain onnistuneeseen maalämmön käyttöönottoon.